5+1 pontban az építési közbeszerzések legfontosabb szabályairól

Tekintettel arra, hogy Ügyvédi Társulásunk egyik legfontosabb szakterülete az építési jog, folyamatosan figyelemmel kísérjük az építési jogot és annak változását. Tapasztalataink szerint az utóbbi három év egyik legfontosabb eseménye az építési jog területén az építési közbeszerzésekre vonatkozó kormányrendelet hatályba lépése volt.

Miért gondoljuk ezt? 5 + 1 pontban összefoglaljuk a kormányrendelet legfontosabb szabályait:

1. Kötelező az akkreditált közbeszerzési tanácsadó részvétele a közbeszerzési eljárásban, ha a közbeszerzést az Európai Unió finanszírozza, illetve ha a közbeszerzés értéke legalább 700.000.000,- forint;

2. Az alvállalkozó legfeljebb a közbeszerzés értékének és mennyiségének 65%-át elérő építési kivitelezési tevékenység elvégzését vállalhatja el. E korlátozás érvényes az alvállalkozó alvállalkozóira is;

3. Az ajánlattevő biztosíték adása nélkül jogosult előleget kérni, ha a nettó szerződéses érték legalább 75.000.000,- forint és az építési munka kivitelezése legalább 2 hónapig tart;

4. Ha a kivitelezés legalább hat hónapig tart és a nettó szerződéses érték legalább 50.000.000,- forint, az ajánlattevő részszámlák kiállítására jogosult. Az előleg és a részszámlák összege legfeljebb a nettó szerződéses érték 70%-a lehet, ebből következően a végszámla összege a nettó szerződéses érték legalább 30%-a;

5. Minden ajánlattevőnek rendelkeznie kell felelősségbiztosítással, amely lefedi a közbeszerzés tárgyát képező építési tevékenységet.

+1. A műszaki-technikai alkalmasság igazolása egyszerűbbé vált a technikailag egyenértékű referenciákkal, azáltal, hogy elegendő, ha azok a tárgyi közbeszerzés mennyiségének és értékének legalább 75%-át elérik.

Az új kormányrendelet egyértelműbbé tette az ajánlattevők számára a részvételi, illetve ajánlattételi követelményeket, és azáltal, hogy további jogosultságokat (előleg, részszámla, alkalmassági követelmények igazolása stb.) biztosított az ajánlattevők részére az ajánlatkérőkkel szembeni pozíciójuk erősítése céljából, Ügyvédi Társulásunk meglátása szerint a kormányrendelet megalkotásával a jogalkotó egyik fő célja a gazdasági szereplők részvételének ösztönzése lehetett a közbeszerzési eljárásokban.