A NAPERŐMŰ MEGVALÓSÍTÁSÁNAK EGYIK LEGFONTOSABB FELTÉTELE

A regionális hálózatüzemeltető tájékoztató anyaga

Az utóbbi időben Ügyvédi Társulásunk számos megkeresést kapott naperőművek Magyarországon történő megvalósításával kapcsolatban. Ezért tartjuk hasznosnak bemutatni a folyamat egyik legfontosabb elemét, amelyet az építési tevékenység megkezdése előtt szükséges elvégezni.

Ha megtaláljuk a naperőmű kivitelezéséhez megfelelőnek tűnő területet, ellenőriznünk kell annak műszaki feltételeit az elektromos hálózathoz való csatlakozás szempontjából. A terület műszaki alkalmasságának ellenőrzését a regionális hálózatüzemeltető végzi a beruházó kérelme alapján.

A kérelemben meg kell adni a generátor típusát, teljesítményét (kW), és az elektromos hálózathoz való csatlakozás módját (1, 2 vagy 3 fázisú vezeték). A beruházó a következő dokumentumokat köteles a kéreleméhez csatolni: a terület tulajdoni lapját, egy egyszerűsített térképet a naperőmű megvalósításának helyéről, a földterület tulajdonosának jóváhagyását a naperőmű megvalósításához, a földterület tulajdonosának jóváhagyását a kérelem benyújtásához. A kérelem benyújtását követően a beruházó eljárási díjat köteles fizetni a regionális hálózatüzemeltető részére, amely jelenleg bruttó 178.004,- Forint.

A kérelem és az eljárási díj beérkezését követően a regionális hálózatüzemeltető 30 napon belül ellenőrzi a földterület elektromos hálózathoz való csatlakozásának műszaki feltételeit. A kérelem vizsgálata során a földterület ellenőrzését a regionális hálózatüzemeltető szakértői személyesen végzik. Ezt követően, a regionális hálózatüzemeltető tájékoztató anyagot készít az elektromos hálózathoz való csatlakozás műszaki feltételeiről. A tájékoztató anyagban a hálózatüzemeltető tájékoztatást ad az elektromos hálózathoz való csatlakozás lehetőségéről, a csatlakozás műszaki feltételiről, a csatlakozás helyéről és a hálózathoz történő csatlakozási szerződés megkötéséhez szükséges további lépésekről (megvalósíthatósági tanulmányról, csatlakozási tervről és építési tervekről).

A nyilvános hálózati csatlakozáshoz szükséges elemek kivitelezését csak a csatlakozási szerződés megkötése után lehet megkezdeni. Az elemek megépítését követően, azok megvalósítását a regionális hálózatüzemeltető ellenőrzi.

BALÁZS & KOVÁTSITS Ügyvédi Társulás