A szabályozott ingatlanbefektetési társaságok alapítása és működése Magyarországon

Gyakran felmerülő kérdés a Magyarországon nagyértékű ingatlanokba befektetni kívánó üzletemberek részéről, hogy milyen jogi formában érdemes megvalósítani ezeket a befektetéseket.

A szabályozott ingatlanbefektetési társaság alapításához nyílt részvénytársaság alapítását követeli meg a törvény, melyet a nemzeti adóhatóság is mint ilyet nyilvántartásba vesz. Az ilyen részvénytársaság  legalább 5 milliárd forint (körülbelül 16,000,000.00 EUR) – összegű induló tőkével kell rendelkezzen. Az ingatlanbefektetési társaságokról szóló törvény értelmében az ilyen társaság kizárólag saját tulajdonú ingatlan adásvétele, bérbeadása, üzemeltetése, ingatlankezelés, építményüzemeltetés, vagyonkezelési, valamint épületépítési projekt szervezési munkálatait végezheti.

Az ingatlanbefektetési társaság projekttársaságon, más szabályozott ingatlanbefektetési társaságon, valamint főtevékenységként épületépítési projekt szervezésével foglalkozó gazdasági társaságon kívül más gazdasági társaságban nem rendelkezhet részesedéssel. Az ingatlanbefektetési társaság teljes jegyzett tőke össznévértékéhez viszonyítva legalább 25%-os olyan részvénysorozattal kell rendelkeznie, amelynek a tulajdonosai egyenként (közvetve vagy közvetlenül) a teljes jegyzett tőke össznévértékének legfeljebb 5 százalékát tulajdonolhatják. A társaság részvényeinek legalább egy –  a 25 %-os  – részét be kell vezetnie a tőzsdére.

Fontos megemlítenünk, hogy a szabályozott ingatlanbefektetési társaságok, valamint elővállalkozásuk mentesülnek a helyi iparűzési adó és a társasági adó megfizetése alól, továbbá kedvezményes, 2 százalékos visszterhes vagyonátruházási illeték alkalmazandó az általuk megszerzett ingatlan tulajdonjogának, vagyoni értékű jogának a megszerzésére. Magyarországon jelenleg az általános visszterhes vagyonátruházási illeték mértéke 4%.

BALÁZS & KOVÁTSITS Ügyvédi Társulás