Az építési eljárásokban bekövetkező fontos változások 2020. március 1-jétől Magyarországon

A 2020. február 29. napját követően indult közigazgatási eljárások esetében megszűnik a közigazgatási eljárásokon belüli fellebbezés előterjesztésének lehetősége. Ez azt jelenti, hogy 2020. március 1-jétől Magyarországon a közigazgatási eljárások egyfokúak lesznek. Az új szabályok épp úgy vonatkoznak az építési eljárásokra mint más közigazgatási eljárásokra.

A február 29-ig megkezdett építési eljárások során az ügyfeleknek lehetősége van fellebbezést benyújtani a határozat ellen, és ezek az eljárások másodfokon folytatódnak majd a hatóság előtt 2020. február 29. után is.

A 2020. március 01. után megindított építési eljárások esetében az ügyfélnek az elsőfokú közigazgatási határozat kézhezvételét követően keresetet kell benyújtania a hatóságnál, amelyet az illetékes bíróság fog jogerős ítéletével elbírálni. A bírósági eljárások bonyolult szabályozása miatt az ügyfeleknek 2020. február 29. követően még inkább szükségük lesz az építési joghoz értő ügyvédek segítségére és szakértelmére.

BALÁZS & KOVÁTSITS Ügyvédi Társulás