Az építési napló naprakészsége

2013. október 1. óta az építési napló vezetése elektronikus formában, egy úgynevezett e-építési napló alkalmazás használatával történik. Az e- főnapló vezetése a fővállalkozó kivitelezőnek vagy megbízása esetén a fővállalkozó kivitelező felelős műszaki vezetőjének, míg az e-alnapló vezetése az alvállalkozó kivitelezőnek, vagy megbízása esetén az alvállalkozó kivitelező felelős műszaki vezetőjének a feladata. Az építési munka szereplői naponta, elektronikus formában kötelesek rögzíteni bejegyzéseiket az e-építési naplóban. Ha az adott napon nem történik munkavégzés, ugyan napi jelentés ebben az esetben nem szükséges, viszont ezt a tényt – a várható munkafolytatási nap megjelölésével – az utolsó munkavégzési napon be kell jegyezni. Nagyon fontos, hogy az építési naplónak mindig naprakész állapotban kell lennie.

Felmerülhet a kérdés, hogy mit lehet tenni abban az esetben, ha az építtető személyében jogutódlás következik be, és ennek rögzítésére nem kerül sor az e-építési naplóban. Egy ilyen információ átvezetésének elmulasztását követően az e-építési naplót nem lehet naprakésznek tekinteni. E mulasztás elhárítására és az e-építési napló naprakész állapotba hozatalára elsősorban a korábbi építtetőnek volna lehetősége, hiszen ő rendelkezik hozzáféréssel az építési naplóhoz.

Azonban mi a teendő, ha ezen információ átvezetését a korábbi építtető elmulasztja, és nem működik közre? Az építtető személye az e-építési naplóban alapadatnak minősül, amelynek módosítására vagy javítására csak előkészítés és adategyeztetés alatti naplóállapotban van lehetőség, a készenléti és lezárt állapotban lévő naplók alapadatait már nem lehet módosítani.

Ilyen helyzetben az egyetlen lehetséges megoldás az, ha az új építtető egy új e-építési naplót nyit. Az új e-naplóban fel kell tüntetni a jogutódlás tényét és annak alátámasztására szolgáló dokumentumot, továbbá a meglévő napló tartalmát le kell tölteni és átmásolni az új naplóba, illetve érdemes a megjegyzés rovatban hivatkozni az előzmény e-napló azonosítószámára. Azonban ebben az esetben is szükség van a korábbi építtető együttműködésére, mivel a meglévő e-építési napló tartalmának rendszerből történő letöltésére alapesetben ő jogosult, ha a jogutód építtető nem rendelkezik hozzáféréssel a meglévő e-építési naplóhoz. Így megállapíthatjuk, hogy az építési napló naprakész állapotba hozatalára csak a korábbi építtető közreműködésével kerülhet sor, ennek hiányában viszont az építtető személyében bekövetkezett változást nem lehet átvezetni az e-építési naplóban.

Balázs & Kovátsits Ügyvédi Társulás