Az ügyvédek a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelemben

Gondolta volna, hogy az ügyvédek is szerepet kaptak a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelemben? Pedig ez a helyzet! A jogalkotó a bizonyos ügyleteknél (ingatlan tulajdonának átruházásánál, gazdasági társaság alapításánál, működtetésénél és megszűnésénél stb.) közreműködő ügyvédek kötelezettségévé tette a címben felvázolt küzdelemben történő aktív részvételt.

Ennek keretében a következő feladatok hárulnak az ügyvédekre:

  1. Személyazonosítás, illetve személyazonosság ellenőrzése, továbbá az azonosítási adatalap, a tényleges tulajdonosra vonatkozó nyilatkozat, illetve adott esetben a kiemelt közszereplői jogállással kapcsolatos nyilatkozat kitöltése;
  2. Ügyvédi megbízás fontosabb adatainak rögzítése és nyilvántartása;
  3. Az első két pont alapján a megbízás kockázati besorolásának értékelése;
  4. Az első két pontban megadott adatok figyelemmel kísérése;
  5. Pénzmosás, illetve terrorizmus finanszírozásának gyanúja esetén bejelentési kötelezettség.

Fontos, hogy az első négy pontban meghatározott kötelezettségek még az érdemi ügyvédi tevékenység megkezdését megelőzően teljesítendőek. Amennyiben ez alapján pénzmosás vagy terrorizmus finanszírozásának gyanúja merül fel, vagy amennyiben az ügyfél nem együttműködő az 1. pontban foglaltak teljesítésben, úgy az ügyvéd köteles megtagadni az ügyletben való közreműködését.

E szereposztás az utóbbi időben még inkább az új szabályozás által támasztott adminisztrációs követelményeknek való megfeleléssel telt, mivel a fenti kötelezettségek adminisztrációs tehernövekedést jelentenek az ügyvédség számára. Azonban a küzdelem célja és annak remélt hatékonysága ellensúlyozhatja a „harcban” részt vevő szereplők fáradozását.