Fontos szempontok ingatlanvásárlás esetén

Az utóbbi időben számos külföldi ügyfelünk vette igénybe Ügyvédi Társulásunk jogi szolgáltatásait ingatlanvásárlással kapcsolatosan. Erre tekintettel, időszerűnek tartjuk felhívni a figyelmet az ingatlanvásárlás néhány releváns szempontjára.

Napjainkban, amikor az ingatlanok négyzetméter árai folyamatosan növekednek, az ingatlanvásárlás gazdasági szempontból jó befektetésnek tűnik. A jelenlegi és jövőbeli vételár mellett, a vásárlóknak szükséges az ingatlan állapotát is figyelembe venniük. A szerződő felek szempontjából nagyon fontos, hogy az adásvételi szerződésben részletesen leírják az ingatlan állapotát (beleértve az esetleges hibákat is), mert így teljes mértékben tisztában lesznek a megvásárolni kívánt ingatlannal, és ezt is figyelembe véve tudnak a vételárban megegyezni.

Az ingatlan állapotának részletes leírása az adásvételi szerződésben azért nagyon fontos, mert az esetleges hibák tekintetében az eladó kötelezettsége így kerül rögzítésre. Ugyanis a magyar jog szerint az eladó felel az ingatlan hibáiért, ha az ingatlan állapota nem felel meg a törvényben vagy az adásvételi szerződésben meghatározott kritériumoknak az ingatlan birtokának átruházásakor.

Az ingatlan állapota birtokátruházáskor különösen lényeges, ha a felek úgy állapodnak meg, hogy a vevő egy felújított ingatlant fog megvásárolni és a kivitelezési munkálatokat az adásvételi szerződés alapján a birtokátruházást megelőzően kell lefolytatni. Ebben az esetben a szerződésnek tartalmaznia kell az elvégzendő munkákat, a beépítendő elemek minőségét és mennyiségét, a műszaki átadás módját, valamint az ingatlan felújítást megelőző és azt követő állapotát.

Ezen kívül, az ingatlan állapota még inkább fontos, ha a megvásárolni kívánt ingatlan használt. Ilyenkor, a vevő szintén jogosult az ingatlan hibáinak kijavítását kérni, habár ezen igények elfogadhatóságának küszöbértéke magasabb, mint egy új vagy felújított ingatlan esetében. A vevő nem igényelheti az olyan hibák kijavítását, amelyek az ingatlan természetes használatának, az időmúlásnak, a műszaki berendezéseknek vagy az olyan építőanyagoknak a következményei, amelyek az ingatlan építésének idején általánosan elfogadottak voltak.

A fentiekre tekintettel Ügyvédi Társulásunk tapasztalatai szerint rendkívül fontos, hogy az ingatlan állapota az adásvételi szerződésben részletesen rögzítésre kerüljön. Ha a felek elmulasztják az ingatlan állapotának leírását az adásvételi szerződésben, akkor ez nagyon bonyolult és nehéz helyzetet tud eredményezni az ingatlan állapotának bizonyításával kapcsolatban a birtokátruházáskor vagy azt követően felmerülő esetleges jogviták esetén.

BALÁZS & KOVÁTSITS Ügyvédi Társulás