Hatékonyabb fogyasztóvédelem – az Omnibus irányelv tartalmáról

Az uniós fogyasztóvédelmi szabályok korszerűsítéséről és jobb végrehajtásáról szóló 2019/2161 irányelv, másnéven az „Omnibus irányelv” négy fogyasztóvédelmi irányelvet módosít, illetve egészít ki, többek között a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokról szóló irányelvet és a fogyasztók jogairól szóló irányelvet.

Az irányelv átültetésével kapcsolatban a tagállamoknak 2021. november 28-ig kellett elfogadni a vonatkozó nemzeti jogszabályi rendelkezéseket, amelyeket 2022. május 28-tól kell alkalmazni.

Az Omnibus irányelv egyik legfontosabb újítása, hogy a szankciók vonatkozásában a GDPR szabályozáshoz hasonlóan pénzbírság kiszabását teszi lehetővé az irányelv alapján megalkotott nemzeti jogszabályok megsértése estén. A pénzbírság maximális összege a kereskedő által az érintett tagállam(ok)ban elért árbevétel legalább 4%-ának felel meg. Ha nem áll rendelkezésre információ az árbevételről, akkor a bírság összege legalább 2 millió euró.

A tagállamok általi szankciók kiszabásakor az irányelv meghatároz szempontokat, amelyeket ajánlott figyelembe venni a szankciók kiszabásakor, ezek például a jogsértés jellege, súlya, mértéke és időtartama, a fogyasztó által elszenvedett kár csökkentésére és orvoslására irányuló megtett intézkedések és a jogsértés révén a kereskedő által elért pénzügyi előny.

Az irányelv legfontosabb rendelkezései között találjuk azt a szabályt, hogy az árcsökkentés bejelentése során a kereskedőnek meg kell jelölnie a korábbi, az árcsökkentést megelőzően alkalmazott árat.

Ezenkívül a fogyasztók megfelelőbb tájékozódása érdekében új szabályok kerültek meghatározásra a termékek fogyasztói értékelésével kapcsolatban. A kereskedő számára tilossá válik olyan fogyasztói értékelések feltüntetése, amelyek esetében nem lehet egyértelműen meggyőződni arról, hogy azokat a terméket valóban megvásárolt vagy a terméket használó személyek tették közzé, illetve tilos a kedvezőtlen értékelések kereskedő általi törlése.

Az online piacokon történő értékesítés esetére a keresési találatok rangsorolása keretében a fogyasztókat tájékoztatni kell, hogy a keresési eredmények rangsorolása milyen paraméterek szerint történt, hogy fizetett hirdetéses találatról van-e szó, illetve, hogy kereskedőtől vagy magánszemélytől történik-e a vásárlás. Ez utóbbi azért fontos, mert az uniós fogyasztóvédelmi szabályok előnyeiből csak akkor részesül a fogyasztó, ha kereskedőtől vásárol.

Az online piacokon kötött szerződésekre egyedi kiegészítő tájékoztatási követelmények vonatkoznak, például mielőtt a fogyasztó számára kötelezővé válna egy online piaci távollévők közötti szerződés, tájékoztatást kell nyújtani a fogyasztónak a termékre, az árra, az elállási jogra és a felmondásra vonatkozó információkról.

Továbbá az Omnibus-irányelv kiterjeszti a fogyasztói jogokat az ingyenes digitális szolgáltatások és tartalmak, például az online játékok vagy a közösségi média alkalmazások felhasználóira. Ha a fogyasztók ezen ingyenes szolgáltatásokért cserébe személyes adatokat, például az e-mail címüket adják meg, azt a pénzhez hasonlóan ellenszolgáltatásként kezeli a szabályozás. A kereskedőnek gondoskodnia kell arról, hogy ingyenes digitális szolgáltatások és tartalmak kínálása esetén is betartsa a vonatkozó fogyasztóvédelmi kötelezettségeket, például a szerződéstől való elállás jogát kell biztosítani a „vásárlást” követő 14 napon belül.

Ügyvédi társulásunk tevékenysége során rendre felmerülnek a fentiekben utalt új szabályozással kapcsolatos kérdések, így készséggel állunk ügyfeleink szíves rendelkezésére további kérdések esetén

 

BALÁZS & KOVÁTSITS Ügyvédi Társulás