Hogyan tehetjük rövidebbé és hatékonyabbá az építési jogvitánk lebonyolítását?

Közhelyszámba megy, hogy a magyarországi bírósági eljárások különösen hosszúak és nehézkesek, s gyakorta felmerül a kérdés, hogy valóban a tényeknek, a tényállásnak megfelelő ítélet születik-e a végén. Az előbbi megállapítások különösen nagy gyakorisággal fordulnak elő az építési kivitelezésekkel kapcsolatos perekkel kapcsolatosan.

Tapasztalataink szerint kevesen tudják, hogy a pereskedést megelőzően több olyan eszköz is rendelkezésünkre áll, amellyel rövidebbé és a magunk számára nagyobb sikerrel kecsegtetővé tehetjük a jövőbeni peres eljárást.

Az egyik ilyen lehetőség az, hogy egy közjegyzőt kérünk meg a bírósági eljárást megelőzően, hogy az igazságügyi szakértők névjegyzékéből rendeljen ki egy szakértőt. Ennek többek között az az előnye, hogy a kirendelés gyorsan történik, így például egy folyamatban lévő kivitelezés esetén alkalmas az adott készültségi állapot rögzítésére, majd ezt követően a kivitelezés folytatható, míg a bírósági eljárás keretében szakértő kirendelésére csak jóval később kerülhet sor, amikor már a kivitelezés befejeződött, s a vitás helyzet már nem, vagy csak nagyon nehezen rekonstruálható. Továbbá a szakértőnek felteendő kérdéseket a kérelmező fogalmazhatja meg, míg a bírósági eljárás keretén belül csak indítványozhatja a kérdések feltételét, a tényleges kérdéseket a bíró teszi majd fel. A számos előny mellett feltétlenül kiemelendő, hogy a közjegyző által kirendelt szakértő szakértői jelentését a bíróságnak úgy kell figyelembe vennie, mint a bíróság által kirendelt szakértő jelentését. Ugyanakkor az egyik fél által megbízott szakértő jelentése – még abban az esetben is, ha az így megbízott szakértő szerepel az igazságügyi szakértők listáján – csak mint az adott peres fél nyilatkozata vehető figyelembe a bíróság által.

A másik lehetőség, amellyel a jogvitánk lefolytatása gyorsabbá és hatékonyabbá tehető, egy választott bíróság kizárólagos illetékességének a kikötése. Ezt a legcélszerűbb már a szerződő felek közötti alapszerződésben kikötni, mert jóllehet ez később, már a jogvita kialakulásakor is megtehető, de kétséges, hogy a felek akkor készek-e még bármiben is egyetérteni. Magyarországon egy ilyen választott bíróság működik, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett. A választott bíróság előnyei a rendes (állami) bíróságokkal szemben többek között:

– az eljárás gyors (általában félévvel a keresetindítást követően a perek nagy része lezárul)

– a felek egy-egy választott bírót delegálhatnak a választott bírók névjegyzékéből, akik megválasztják a tanács harmadik tagjaként a tanács elnökét

– a választott bíróság ítélete egyben a jogerős ítélet is, mivel nincs másodfokon eljáró bírói fórum

– a választott bírók nagy része az egyes szakterületeken gyakorlati tapasztalatokkal is rendelkezik, nemcsak igazságszolgáltatási tapasztalatokkal