Ingatlanok tulajdonjogának változása: Követelheti-e tulajdonjogát a korábbi tulajdonos?

Napjainkban számos olyan esettel találkozhatunk, amikor egy adott ingatlan tulajdonjogát és annak eladását sok évvel korábbi tulajdonosa vitatja. Az ingatlan tulajdonjoga, valamint a hozzá fűződő jogok és kötelezettségek a hatályos magyar jogszabályoknak megfelelően ugyanis nem az ingatlan adásvételi szerződésének időpontjában, hanem a földhivatali nyilvántartásba történő bejegyzéssel állnak be.

Mit is jelent ez pontosan? Ez azt jelenti, hogy önmagában az ingatlan adásvételére köttetett szerződés aláírásával a vevő még nem lesz automatikusan az ingatlan tulajdonosa, tulajdonossá csak a földhivatali bejegyzést követően válik, a bejegyzés megváltoztatásáig ugyanis a korábbi tulajdonos lesz jogos tulajdonosa az ingatlannak.

Amennyiben azonban a korábbi tulajdonos vitatja a tulajdonjog változást, és úgy véli, hogy az ingatlan adásvétele érvénytelen volt, úgy a tulajdonjog vitatására a magyar Polgári Törvénykönyv rendelkezései szerint elévülhetetlen joga van az első szerzővel szemben, amennyiben a tulajdonjogot vitató fél az ügylettel kapcsolatos érvénytelenséget tud bizonyítani..

Más szabály vonatkozik azonban azon esetekre, ahol az ingatlan már továbbértékesítésre került. Amennyiben a vevő az ingatlan tulajdonjogától megválik és eladja ingatlanát egy új vevőnek, úgy az eredeti, első tulajdonosnak már csak a jogszerzés bejegyzéséről szóló határozat kézbesítésétől számított hat hónapja van arra, hogy a bejegyzést megtámadja. Abban az esetben, ha kézbesítésre nem került sor, úgy a bejegyzéstől számított három évig van lehetősége azt megtámadni ún. törlési keresettel. Fontos azonban arra figyelemmel lenni, hogy ezek a határidők jogvesztőek, tehát elmulasztásuk esetén már nem lehet vitatni az ingatlan tulajdonjogát.