Magánszakértői vélemény ‒ A szakértői bizonyítás új formája a polgári perben

Gondolta volna, hogy a fél által kiválasztott és fizetett szakértőnek, a fél által feltett szakkérdéseit megválaszoló véleményét figyelembe veszi a bíróság egy polgári perben? Pedig a 2018. január 01-jén hatályba lépett új polgári perrendtartás szerint ez könnyen előfordulhat.

  • Mikor kerülhet sor magánszakértő kirendelésére?

Magánszakértőt akkor rendelhet ki a bíróság, ha az a jogvita kereteinek meghatározásához vagy a perben jelentős tény megállapításához, megítéléséhez kapcsolódó szakkérdés miatt szükséges, azt a bizonyító fél kéri, és a szakkérdésben más eljárásban kirendelt szakértő vagy bíróság által kirendelt szakértő nem adott véleményt.

  • Hogyan kerül sor a magánszakértő kiválasztására?

A magánszakértőt a bizonyító fél választja ki, ő határozza meg a magánszakértő által megválaszolandó szakkérdést, és ő is köteles megfizetni a magánszakértő díját.

  • Mit tartalmaz a magánszakértői vélemény?

A magánszakértő szakvéleményben köteles megválaszolni a bizonyító fél által feltett szakkérdést, továbbá a vélemény tárgyát képező szakkérdés vonatkozásában köteles megkeresni az ellenérdekű felet is, és az általa adott nyilatkozatokra és észrevételekre is köteles kitérni a véleményében.

  • Milyen bizonyítóerőt fűz a jogszabály a magánszakértői véleményhez?

Ha a magánszakértő véleménye világosan és ellentmondásmentesen válaszolja meg a szakkérdést, és a bizonyító fél ellenfele által tett nyilatkozatokra is reagál, akkor ahhoz a törvény ugyanolyan bizonyítóerőt fűz, mint a bíróság által kirendelt szakértő véleményéhez.

  • Mire érdemes figyelni a magánszakértői véleménnyel történő bizonyítás során?

Fontos, hogy a szakkérdés megválaszolására alkalmas szakértő kerüljön kiválasztásra, ezért magánszakértőnek elsősorban igazságügyi szakértőt érdemes felkérni. Törekedni kell arra, hogy pontos és részrehajlásmentes legyen a szakkérdés feltevése, ugyanis ennek aggálya esetén a bíróság a magánszakértői véleményt figyelmen kívül hagyhatja, és újabb magánszakértő, illetve általa kirendelt más szakértő véleményének beszerzését rendelheti el, ami további kiadást jelenthet a bizonyító fél részére, ráadásul a bizonyító fél a magánszakértői vélemény elkészítésének díját sem érvényesítheti perköltségként a perben, így annak költségét a per eredményétől függetlenül maga köteles viselni.