Mikor indítsunk összevont építési telepítési eljárást?

Milyen esetekben lehet hasznos az igénybevétele?

Összetettebb építési beruházások esetén, amelyek megvalósításához nemcsak az építési engedélyt kell beszerezni, hanem ahhoz kapcsolódóan, azt megelőzően, más eljárások lefolytatása is szükséges lehet. Ugyanis az eljárás integrált jellegéből adódóan egy eljárás keretében, egyszerre intézhetőek a különböző építésügyi eljárások.

Hogyan épül fel az eljárás?

Az eljárás két részből áll, amelynek első szakaszában, a telepítési hatásvizsgálati szakaszban, az építési beruházás előkészítő fázisához kapcsolódó eljárások lefolytatására kerül sor (az építési telek besorolásának módosítására, régészeti feltárásra, beépítési követelmények tisztázására, településrendezési eszközök szabályozására, telekalakításra és környezeti hatásvizsgálatra). Az eljárás második szakaszában, az integrált építési engedélyezési szakaszban, kerül sor az építési engedély és a környezethasználati engedély megadására, illetve az országos építési követelményektől való eltérés engedélyezésére.

Miért érdemes még igénybe venni?

Az eljárás megindítását megelőzően lehetőség van az építésügyi hatóság speciális szolgáltatásának az igénybevételére, amelynek keretében az építésügyi hatóság tájékoztatást ad a megvalósítani kívánt építési beruházás jogszabályi követelményeiről, a megvalósításhoz szükséges eljárásokról, és a benyújtandó dokumentumok formai feltételeiről is. Ennek révén a kérelmező már az eljárás kezdetét megelőzően olyan értékes és hasznos ismeretekre tehet szert, amelyek sok későbbi kellemetlenségtől megkímélhetik, főleg egy komplexebb építési beruházás esetén.