Összeütközés a FIDIC Sárga Könyv és a magyar Polgári Törvénykönyv között hibás teljesítés esetén

Mi is az a FIDIC Sárga könyv? A FIDIC (magyarul Tanácsadó Mérnökök Nemzetközi Szövetsége) egy nemzetközi szabványügyi szervezet a mérnöki és építési tanácsadók számára. Szerte a világban az építési jog területén dolgozó szereplők segítése céljából, a FIDIC könyveket bocsát ki, amelyek nem jogszabályok, hanem részletesen kidolgozott specifikus szerződéstervezetek elsődlegesen a megrendelők és a vállalkozások számára. Az egyes könyvek tényleges szerződésként történő felhasználása előtt szükséges, hogy azok az építkezés helye szerint jogi környezettel összhangba legyenek hozva. E könyvek egyike a Sárga könyv, amely olyan építési szerződéstervezetet tartalmaz, amelyben a vállalkozó kötelezettsége nemcsak az építési kivitelezési tevékenység elvégzésére, hanem a terv(ek) elkészítésére is kiterjed. Az építési gyakorlat alakulására és a technika fejlődésére tekintettel, a FIDIC könyvek rendszeresen felülvizsgálatra és módosításra kerülnek. A legújabb FIDIC könyvek ebben az évben jelentek meg.

A legutóbbi alkalom, amikor Ügyvédi Társulásunk a FIDIC könyvek gyakorlatban való használatával találkozott, egy megbízónk által kötött építési szerződés volt a régi Sárga Könyv alapján. Az átadás-átvételi eljárás során a vállalkozó nem tudta hibátlanul átadni a művet a megrendelőnek, ezért a Sárga Könyv hibás teljesítésre vonatkozó szabályait kellett alkalmazni.

Mit jelent a hibás teljesítés? Hibásan teljesít a fél, ha az általa teljesített szolgáltatás a teljesítés időpontjában nem felel meg a jogszabályban vagy a szerződésben előírt minőségi követelményeknek. Erre az esetre a Sárga Könyv egészen világos rendelkezéseket tartalmaz.

Elsőként, a megrendelőnek megfelelő határidő tűzésével fel kell szólítania a vállalkozót a mű hibájának kijavítására. Ha a vállalkozó nem tudja a hibát a megrendelő által szabott határidőn belül kijavítani, úgy a megrendelő jogosulttá válik arra, hogy az alábbi szavatossági igények közül választhasson:

  • a hiba kijavíttatása vagy megrendelő általi kijavítása a vállalkozó költségére;
  • a szerződéses ár csökkentése;
  • a szerződés egyoldalú megszüntetése, ha a hiba alapvetően megfosztja a megrendelőt a műnek vagy a mű nagy részének a hasznosításától, vagy ha a művet vagy annak nagy részét nem lehet rendeletetésének megfelelően használni.

Ügyvédi Társulásunk álláspontja szerint a Sárga Könyvben említett szavatossági igények nagyon hasonlóak a Polgári Törvénykönyvben található szavatossági igényekhez. A különbség a Sárga Könyv és a Polgári Törvénykönyv között abban áll, hogy milyen feltételek fennállása esetén lehet a szavatossági igényeket alkalmazni. A Polgári Törvénykönyv szerint a hiba megrendelő általi kijavítása, a szerződéses ár csökkentése vagy a szerződés megszüntetése csak abban az esetben alkalmazható, ha a megrendelő nem vállalta a hiba javítását, vagy ha a hiba megfelelő határidőn belül és a megrendelő érdekeinek kímélésével nem kijavítható, vagy ha a megrendelőnek a kijavításhoz fűződő érdeke megszűnt. A fent említett szavatossági igények (a szerződés megszüntetésének kivételével) alkalmazásához a Sárga könyv esetében nem szükséges további feltételek teljesülése. A Sárga Könyv több lehetőséget biztosít a megrendelő számára a szavatossági igények érvényesítésével kapcsolatban, mert azokat hibás teljesítés esetén bármikor lehet alkalmazni. Többek között ezért is ajánljuk ügyfeleinknek a Sárga Könyv alkalmazását építési projektjeikhez.

 

Amennyiben felkeltettük érdeklődését vagy kérdése merült a FIDIC könyvek alkalmazásával kapcsolatban, forduljon Ügyvédi Társulásunkhoz bizalommal.