Kancelarie Prawnicze BALÁZS & KOVÁTSITS oraz MIKULSKI & WSPÓLNICY

 

Kancelarie Prawnicze BALÁZS & KOVÁTSITS oraz MIKULSKI & WSPÓLNICY (www.mikulski.krakow.pl) współpracują od lat w zakresie świadczenia pomocy prawnej i doradztwa prawnego polskim klientom na Węgrzech oraz węgierskim klientom w Polsce. Tak skoordynowana współpraca przynosi klientom z Budapesztu, Krakowa i Warszawy liczne korzyści, jak np. usługa Helpdesk, w ramach której najważniejsze informacje dotyczące polskiego i węgierskiego prawa dostępne są dla klientów obu krajów. Najistotniejszymi wartościami, którymi się kierujemy, jest uwzględnienie wszelkich aspektów sytuacji prawnej i gospodarczej klienta i dostosowanie doń wysokiej jakości pomocy prawnej.

Kancelaria MIKULSKI & WSPÓLNICY świadczy pomoc głównie w dziedzinach: prawa umów handlowych, prawa spółek, międzynarodowego prawa gospodarczego, prawa cywilnego, prawa administracyjnego, prawa pracy, prawa bankowego, prawa konkurencji, prawa inwestycji budowlanych, prawa obrotu nieruchomościami. Reprezentuje klientów w skomplikowanych postępowaniach gospodarczych, cywilnych i administracyjnych przed sądami, w tym sądami arbitrażowymi i urzędami oraz przed Sądem Najwyższym.

Kancelaria MIKULSKI & WSPÓLNICY pracuje w językach niemieckim, angielskim hiszpańskim oraz polskim. Większość Klientów kancelarii to polskie spółki z udziałem zagranicznym, bądź przedsiębiorcy zagraniczni, zwłaszcza z Niemiec, Austrii, Hiszpanii i Holandii.

Kancelaria MIKULSKI & WSPÓLNICY jest członkiem prestiżowych organizacji wspierających rozwój działalności gospodarczej: Polsko – Niemieckiej Izby Przemysłowo – Handlowej www.ihk.pl, Polsko – Hiszpańskiej Izby Gospodarczej www.phig.pl, Niderlandzko-Polskiej Izby Gospodarczej www.nlchamber.com.pl oraz stowarzyszenia kancelarii prawniczych EAST LEGAL TEAM European Economic Interest Grouping www.eastlegalteam.com powołanego 29 marca 2008 roku w Budapeszcie w oparciu o prawo unijne. Kancelaria BALÁZS & KOVÁTSITS jest węgierskim członkiem EAST LEGAL TEAM.

Współpracujący z nami doradcy świadczą kompleksowe usługi doradztwa inwestycyjnego i finansowego, doradztwa podatkowego, obsługi księgowej, audytu oraz zarządzania nieruchomościami.

KONTAKT

Mikulski & Wspólnicy
Kancelaria Radców Prawnych
Willa Aniela
ul. Kielecka 19
31-523 Kraków, Polska

Tel.: (+48) 12 410 77 00
Fax: (+48) 12 410 77 01
e-mail: office@mikulski.krakow.pl

Web: www.mikulski.krakow.pl

Osoby kontaktowe:

Andrzej Mikulski, radca prawny, partner
Małgorzata Majkowska, radca prawny, partner
Ksawery Garapich, aplikant adwokacki

Budapest: Dr. Tamás BALÁZS (balazs@bakolegal.com, +36 1 302 5697)