25/2023. (II. 1.) Korm. rendelet a vagyonbiztosítási szerződésekre alkalmazandó egyes veszélyhelyzeti szabályokról

A rendelet a háborúra tekintettel előírja a fogyasztónak nyújtott hitelről szóló 2009. évi CLXII. törvény eltérő alkalmazását.

Kötelező lesz a fogyasztó részére nyújtandó tájékoztatással egyidejűleg elektronikus eszközön bemutatni a fogyasztónak a Magyar Nemzeti Bank Minősített Fogyasztóbarát Otthonbiztosítás (MFO) kalkulátorának a fedezetül szolgáló ingatlanra történő alkalmazását, ha a jelzáloghitel-szerződés megkötéséhez az adott ingatlanra vonatkozó vagyonbiztosítás szükséges.

A teljes hiteldíj mutató meghatározásakor figyelembe kell venni a jelzáloghitel fedezetéül szolgáló ingatlanra vonatkozó vagyonbiztosítás díját.

A lakáscélú ingatlant érintő, határozatlan időre kötött vagyonbiztosítási szerződés vonatkozásában a biztosításközvetítőnek kifizetett javadalmazás összege nem haladhatja meg az éves biztosítási díj 20%-át. Ezen túlmenően a biztosítóval szerződő fél jogosult arra, hogy – a biztosítási évfordulón túl minden év március 31-ig költségmentesen élhessen egy további felmondási lehetőséggel a rendes felmondás szabályai alapján.

BALÁZS & KOVÁTSITS Ügyvédi Társulás