Adatvédelmi nyilatkozat

Felhasználási feltételek

Ezt a Weboldalt a BALÁZS & KOVÁTSITS Ügyvédi Társulás működteti. A Weboldalhoz való hozzáférést az alábbiakban leírt használati feltételek szabályozzák, amely szabályzat kizárólag erre a Weboldalra vonatkozik és nem érvényes azon szervezetek weboldalaira ahová erről a Weboldalról link vezet.

Jogi felelősség kizárása

A Weboldal tartalma semmilyen esetben nem minősül jogi tanácsadásnak, azt a BALÁZS & KOVÁTSITS Ügyvédi Társulás csupán tájékoztató jelleggel helyezi el.

A Weboldal területén található kapcsolódó Weboldalak nem tartoznak a BALÁZS & KOVÁTSITS Ügyvédi Társulás hatáskörébe, ezért nem is vállal felelősséget ezen Weboldalakért és az ott található tartalmakért.

A BALÁZS & KOVÁTSITS Ügyvédi Társulás minden szükséges és ésszerű erőfeszítést megtesz annak érdekében, hogy biztosítsa a Weboldal adatainak pontosságát.

A BALÁZS & KOVÁTSITS Ügyvédi Társulás nem garantálja, illetve nem nyújt biztosítékot arra, hogy a Weboldalhoz való hozzáférés permanens vagy hibamentes lesz. A Weboldal letöltéséből vagy elérhetetlenségéből erdő bármilyen kár megtérítését a BALÁZS & KOVÁTSITS Ügyvédi Társulás kizárja.

A BALÁZS & KOVÁTSITS Ügyvédi Társulás nem vállal felelősséget olyan, harmadik fél által létrehozott, továbbított, vagy publikált anyagokért, melyekhez a BALÁZS & KOVÁTSITS Ügyvédi Társulás weboldalai kapcsolódnak, vagy amelyekre hivatkoznak. A BALÁZS & KOVÁTSITS Ügyvédi Társulás fenntartja magának a jogot, hogy előzetes bejelentés nélkül ideiglenesen vagy véglegesen a Weboldalt és a hozzá kapcsolódó tartalmat módosítsa vagy megszűntesse továbbá, hogy jelen felhasználási feltételeket módosítsa.

Szerzői jog

A Weboldalon megjelenő BALÁZS & KOVÁTSITS Ügyvédi Társulás védjegyek és logók, valamint az elérhető információk és egyéb anyagok szerzői jogi védelem alatt állnak, az ezekhez fűződő jogok gyakorlása kizárólag a BALÁZS & KOVÁTSITS Ügyvédi Társulást, illetve annak tagirodáit illetik meg. A védjegyoltalom jogosultja a BALÁZS & KOVÁTSITS Ügyvédi Társulás.

A Weboldalon elérhető védjegyeket, logókat, információkat a BALÁZS & KOVÁTSITS Ügyvédi Társulás kifejezett előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül harmadik személyek a jelen Weboldal céljától eltérően semmilyen módon és jogcímen nem használhatják, nem másolhatják, nem terjeszthetik, és nem tehetik közzé. A jogellenes felhasználás a szerzői, a polgári illetve a büntető jogszabályokban foglalt jogkövetkezményeket vonhatja maga után

A Weboldal felhasználói a Weboldal tartalmának bármely részét egy példányban kinyomtathatják személyes, nem kereskedelmi célra, feltéve, hogy az anyagon semmilyen módosítást, változtatást nem végeznek. A BALÁZS & KOVÁTSITS Ügyvédi Társulás fenntartja a letöltött anyagokra vonatkozó tulajdonjogait és szerzői jogait. A Weboldalon közzétett anyagokat csak törvényes célokra szabad felhasználni. A weboldal és tartalmainak bármely itt nem írott felhasználása a BALÁZS & KOVÁTSITS Ügyvédi Társulás írásbeli engedélye nélkül szigorúan tilos.

Adatvédelmi elvek

Ön a Weboldalon található kapcsolattartó űrlap kitöltésével hozzájárulását adja ahhoz, hogy személyes adatait az BALÁZS & KOVÁTSITS Ügyvédi Társulás adatbázisában rögzítse, nyilvántartsa és feldolgozza a szolgáltatásnyújtás folyamán. Az adatok kezelését minden esetben az érvényes adatvédelmi törvény előírásainak betartásával végezzük.

A weboldalon kért információk, adatok kezelése és felhasználása során a BALÁZS & KOVÁTSITS Ügyvédi Társulás a személyes adatok védelméről és a közérdekű nyilvánosságról szóló 1992. évi LXIII. törvény, az 1998. évi VI. törvény az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strassbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény rendelkezéseit, illetőleg az “ONLINE PRIVACY ALLIANCE” ajánlásait betartva jár el.

A BALÁZS & KOVÁTSITS Ügyvédi Társulás tiszteletben tartja weboldala látogatóinak jogait, magántermészetű adatait. Az Adatvédelmi törvény értelmében személyes adatnak minősül valamely természetes személlyel kapcsolatba hozható adat, illetve az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. Önnek mint természetes személynek jogában áll megismernie, illetve szükség esetén módosítania az általunk Önről nyilvántartott adatokat, továbbá jogában áll kérnie, hogy ezeket az adatokat ne használjuk fel és töröljük adatbázisunkból, az erre a célra kijelölt elérhetőségünkön keresztül.

Ha bármilyen ezen Weboldalra vonatkozó adattal, tartalommal vagy vizuális megjelenéssel kapcsolatos kérdése, megjegyzése vagy panasza van kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot az erre a célra kijelölt elérhetőségünkön keresztül!

Nyilatkozat

A jelen honlapot – összhangban a Magyar Ügyvédi Kamara előírásaival – a BALÁZS TAMÁS ÜGYVÉDI IRODA szolgáltatja.

BALÁZS & KOVÁTSITS Ügyvédi Társulás