Az elektronizált ingatlan-nyilvántartás részletszabályai

 

Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 2021. évi C. törvény végrehajtásáról szóló 179/2023. (V. 15.) Kormányrendelet

 

A 179/2023. (V.15.) Kormányrendelet az új ingatlan-nyilvántartási törvény végrehajtásával kapcsolatos szabályokat határoz meg, amelyeket az alábbiakban röviden összefoglalunk. A szabályok kevés kivételtől eltekintve 2024. február 01. napján lépnek hatályba.

A kormányrendelet-tervezet indoklása szerint „A Kormány (…) döntött a Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program (KÖFOP) keretében az E-ingatlan-nyilvántartás című projekt (E-ING Projekt) megvalósításáról, amelynek célja, hogy az ingatlan-nyilvántartást elektronikus adatbázissá fejlessze, az ingatlan-nyilvántartási eljárásokat teljes mértékben elektronizálja…”

A kormányrendelet felsorolja az ingatlanokhoz kapcsolódó nyilvántartott adatokat, meghatározza az ingatlan jogi jellegeként bejegyezhető adatokat, a művelési ágakat, a nyilvántartásba bejegyezhető jogokat (ezek között a Ptk.-val összhangban, számos új bejegyezhető jogot határoz meg, mint például a tulajdonjog-fenntartáshoz kapcsolódó vevői jogot) és azok jogosultjait, a bejegyezhető tényeket, valamint ezek bejegyzésének szabályait. Megállapítja továbbá a tulajdonilap tartalmát, ezen belül további szabályokat határoz meg az elektronikus dokumentumként szolgáltatott tulajdonilap-másolatot illetően. Emellett a rendelet felsorolja a bejegyzéshez szükséges okiratokat és azok kellékeit, utóbbiak körében külön részletezve az elektronikus űrlap létrehozását szükségessé tevő eseteket. Az ingatlan-nyilvántartási eljárással kapcsolatos részletszabályok számos ponton határoznak meg elektronikus ügyintézést megkövetelő eseteket. A tervezet továbbá tartalmazza az automatikus döntéshozatalra, a jogorvoslatokra, a változások vezetésének különös szabályaira, a nyilvántartás adatainak felhasználására és az adatszolgáltatásra vonatkozó részleteket is.

Ha az elektronizált ingatlan-nyilvántartásra vonatkozó kérdése merül fel, forduljon Ügyvédi Társulásunkhoz, készséggel állunk az Ön rendelkezésére.

BALÁZS & KOVÁTSITS Ügyvédi Társulás