Az építési beruházások megvalósítására kötött szerződések módosításának kezdeményezéséről

A Kormány 13/2023. (I. 24.) Korm. rendelete az építési beruházások megvalósítására kötött szerződések módosításának kezdeményezéséről (Magyar Közlöny 2023.12.)

A szomszédban zajló háborús helyzet következtében fellépő építőanyag-áremelkedések miatt az építési beruházások szabályainak módosítása vált szükségessé. A Közbeszerzési tv. hatálya alá tartozó építési beruházás esetén főszabály szerint a beruházást végző ajánlattevő rendes üzleti kockázatába tartozik a háború következtében fellépő költségnövekmény, amennyiben az ajánlattevőnek a szerződés megkötésekor számolnia kellett volna azzal. Arról, hogy mely költségek tartoznak ebbe a körbe, az építésgazdaságért felelős minisztérium ad szakvéleményt.

A rendes üzleti kockázat körét meghaladó költségek esetén kezdeményezhető a már megkötött szerződés módosítása. A kezdeményezés beadásával az ajánlattevő érvényesítheti a rendes üzleti kockázat körén túli költségnövekményt. Amennyiben a közbeszerzési eljárást lefolytató ajánlatkérő elfogadja a módosítást, a költségnövekmény legfeljebb 50%-át átvállalhatja. Ha a szerződés véghatárideje 2024. június 30. napja előtt van, akkor egy alkalommal van lehetőség a költségnövekedés megfizetésére, 2024. július 01. napját követő teljesítési véghatáridő esetén részszámla is kiállítható erről, feltéve, hogy a kivitelezési munkák legalább 50%-ban készen vannak.

BALÁZS & KOVÁTSITS Ügyvédi Társulás