Az építőipari ellátásbiztonság szempontjából stratégiai jelentőségű nyersanyagok és termékek kivitelével kapcsolatos regisztrációs eljárás változásai

Ügyvédi Társulásunk egyik legfontosabb tevékenységi területe az építőipari jog. A regisztrációs eljárás ennek fontos alapkövét képezi, ezért fontosnak tartjuk az ezzel kapcsolatos változások figyelemmel kísérését.

A gazdaság újraindítása érdekében meghozandó, az építőipari ellátásbiztonság szempontjából stratégiai jelentőségű nyersanyagok és termékek kivitelével kapcsolatos regisztrációs eljárásról és egyéb intézkedésekről szóló 402/2021. (VII. 8.) Kormányrendelet módosításáról szóló 166/2023. (V. 8.) Kormányrendelet bővítette a bejelentés tartalmát képező adatok körét. A bejelentésnek természetes személy vagy egyéni vállalkozó bejelentő és jogi személy vagy egyéb szervezet bejelentő esetén egyaránt a továbbiakban tartalmaznia kell a bejelentő adószámát és fizetési számlaszámát is. Emellett nem elegendő csupán az elektronikus vagy a postai kapcsolattartásra szolgáló elérhetőség megadása, hanem mindkettőnek szerepelnie kell a bejelentésben. Továbbá az építőanyaggal kapcsolatban bejelentendő adatok köre a tárolási hellyel és a Kormányrendelet 1. mellékletében megadott egyéb jellemzőkkel (például szemcseméret) bővül. Mindezek mellett a továbbiakban a címzett adószámát is tartalmaznia kell a bejelentésnek. Az építőanyag értékesítésének, illetve kivitelének tervezett időszakának megadásakor azt is figyelembe kell venni, hogy az nem terjedhet túl a bejelentéstől számított 30. napon.

A bejelentéssel kapcsolatos kérdések esetén Ügyvédi Társulásunk munkatársai szívesen állnak az Önök rendelkezésére.

BALÁZS & KOVÁTSITS Ügyvédi Társulás