Az építtetői fedezetkezelés és az építtetői fedezetkezelő

Az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009 (IX.15.) Korm. rendelet (a továbbiakban: kormányrendelet) tartalmazza az építtetői fedezetkezelésre és az építtetői fedezetkezelőre vonatkozó rendelkezéseket. Az építtetői fedezetkezelő célja, hogy az építtető és a fővállalkozó kivitelező között létrejött építési szerződés mindkét fél általi teljesítését elősegítse. Az építőipari kivitelezési tevékenység fedezete és a kivitelező által nyújtott biztosíték célhoz kötött felhasználásának biztosítása érdekében építtetői fedezetkezelő működik közre a kormányrendeletben meghatározott esetekben. Az építtető köteles az építtetői fedezetkezelővel írásban fedezetkezelői szerződést kötni. Az építtető köteles gondoskodni arról, hogy az építőipari kivitelezési tevékenység szerződés szerinti ellenértékének megfelelő fedezet az építési szerződés hatályának beálltakor igazolhatóan rendelkezésére álljon. Az építőipari kivitelezési tevékenység fedezetének forrása saját erő, hitel vagy pénzkölcsön, pályázati támogatás, valamint költségvetési előirányzat lehet. Az építtető köteles az építési szerződésben meghatározott kivitelezési szakasz kivitelezésének megkezdése időpontjáig a teljesítés szerződés szerinti ellenértékének fedezetét az építtetői fedezetkezelő kizárólagos rendelkezése alá helyezni. Amennyiben az építtető nem helyezi határidőre a fővállalkozó kivitelező teljesítésének (részteljesítésének) szerződés szerint fedezetét az építtetői fedezetkezelő rendelkezése alá, a fővállalkozó kivitelező jogosult a kivitelezési tevékenységet harminc napra felfüggeszteni. Ha az építtető a felfüggesztés időtartama elteltéig sem biztosítja a soron következő kivitelezői teljesítés fedezetét, a fővállalkozó kivitelező jogosult az építtetővel kötött építési szerződést felmondani.