Bevándorlási lehetőségek Magyarországon a harmadik országbeli állampolgárok számára

A Magyarországra történő belépés feltételei függenek a tartózkodás időtartamától, a látogatás helyétől és céljától. Az alábbiakban összefoglaltuk a Magyarországra történő belépés és a Magyarországon való tartózkodás legfontosabb szabályait.

1.Vízum és tartózkodási engedély

1.1.Rövid időtartamú beutazóvízum (Schengen „C”)

A rövid távú tartózkodásra jogosító vízum feljogosítja a tulajdonosát, hogy egyszer, kétszer vagy többször belépjen Magyarországra. Amennyiben a tartózkodás folyamatos, a vízum feljogosítja a vízum birtokosát, hogy maximum 90 napig Magyarország területén tartózkodjon. A vízumkérelmet a származási országban a magyar külképviseleteken (nagykövetség, konzulátus) kell beterjeszteni.

1.2. Szezonális munkavállalási célú vízum

A szezonális munkavállalási vízum birtokosa jogosult munkavégzés céljából három hónapot meghaladó, de legfeljebb hat hónapig tartó időtartamra Magyarország területére egyszer vagy többször belépni. A vízum legfeljebb egy évig érvényes. A kérelmezőnek egy, az illetékes magyar Munkaügyi Központ által kiállított szezonális munkavállalási engedéllyel kell rendelkeznie.

 

1.3. Hosszú távú tartózkodásra (D) jogosító vízum és tartózkodási engedélyek

Azon nem EU tagállamból származó külföldi állampolgárok, akik 90 napnál hosszabb ideig kívánnak Magyarországon tartózkodni, a tervezett utazás előtt kérelmezniük kell a hosszú távú tartózkodási engedélyt. A hosszú távú tartózkodási vízum feljogosítja a kérelmezőt, hogy Magyarország területére belépjen, annak érdekében, hogy a Magyar Bevándorlási Hivatal által kiállított tartózkodási engedélyt átvegye és ugyanúgy kell kérelmezni, mint a tartózkodási engedélyt. Ez a vízum egy évig érvényes és feljogosítja a kérelmezőt, hogy Magyarország területére egy alkalommal, 30 napos időtartamra belépjen.

A Magyarországon való tartózkodás tervezett céljai alapján az alábbi tartózkodási engedély típusokat különböztetjük meg:

(i) tartózkodási engedély jövedelemszerzés céljából:

Akkor adható, ha egy nem EU állampolgár egy társaság tulajdonosaként (tagjaként) tevékenységet folytat vagy munkaviszony keretében foglalkoztatva van Magyarországon. Üzleti célból történő belépés esetén be kell szerezni a magyar üzleti partnertől egy meghívólevelet, emellett szükséges az üzleti kapcsolat létének bizonyítása vagy a helyi gazdasági kamara igazolása az üzleti kapcsolat fennállásáról és a tervezett magyarországi tartózkodási hely címének az igazolása is szükséges.

(ii) tartózkodási engedély látogatás céljából

Abban az esetben, ha barátokat szeretnénk meglátogatni, szükséges egy meghívólevél, valamint a Magyarországra meghívó fél személyi igazolványának/útlevelének a másolata.

(iii) tartózkodási engedély önkéntes munka céljából

Abban az esetben, ha önkéntes munka céljából kívánunk tartózkodási engedélyt kérelmezni, a kérelem előterjesztését megelőzően a kérelmezőnek egy Magyarországon önkéntes szolgálatot végző szervezettel (templom, könyvtár, stb.), amelyhez csatlakozni kíván, megállapodást kell kötnie.

(vi) letelepedési engedély befektetők számára

Hármadik országbeliek Magyarországon tartózkodási engedélyt szerezhetnek, abban az esetben, ha a következő feltételek teljesülnek:

  • a természetes személy vagy gazdasági társaság, amelyben a személy többségi tulajdonos, a törvényes követelményeknek megfelelő, kifejezetten erre a célra kibocsátott államkötvényt vásárolt, mely legalább 5 éves lejáratú és az értéke 250.000 EUR (kb. 70.000.000 HUF); vagy
  • az állampapírt kibocsátó vállalat nyilatkozik, hogy a tartózkodási engedély kiadásától számított 45 napon belül az állampapírok kiállításra kerülnek.

Az alábbi tartózkodási engedélyek speciális esetekben jogosítják fel a nem-EU állampolgárokat Magyarországra történő beutazásra:

– tartózkodási engedély tanulmányok folytatása céljából;

– tartózkodási engedély családegyesítés céljából;

– tartózkodási engedély egészségügyi kezelés céljából;

– tartózkodási engedély kutatás céljából.

1.4 EU Kék Kártya magasan képzett munkavállalók számára

Magasan képzett, harmadik országbeli állampolgárok kérelmezhetnek kombinált, munkára és letelepedésre jogosító engedélyt, az EU Kék Kártyát. Az engedély kedvező feltételeket biztosít jövedelemszerzés céljából az EU tagállamokban való tartózkodásra.

1.5. Jogcímek, melyek Magyarországon hosszú távú tartózkodásra jogosítják a harmadik országbeli állampolgárokat

Ideiglenes letelepedési engedély

Az Európai Unióban megszakítások nélküli, jogszerű tartózkodás esetén az EU tagállamoknak jóvá kell hagyniuk a hosszú távú tartózkodást. Amennyiben a fenti státusz engedélyezve van harmadik országbeli állampolgárnak, öt évre szóló, ideiglenes letelepedési engedélyt kérelmezhet, amely újabb öt évre meghosszabbítható.

Nemzeti letelepedési engedély

Három év megszakítás nélküli, jogszerű Magyarországon történő tartózkodást követően, harmadik országbeli állampolgár jogosult határozatlan időre szóló nemzeti letelepedési engedélyt kérelmezni.

EK letelepedési engedély

Öt év megszakítás nélküli, jogszerű Magyarországon történő tartózkodást követően, harmadik országbeli állampolgár jogosult határozatlan időre szóló nemzeti EK letelepedési engedélyt kérelmezni.

2. Magyar állampolgárság

Nyolc év megszakítás nélküli, jogszerű Magyarországon történő tartózkodást követően, nem EU tagállam állampolgára kérelmezheti a magyar állampolgárságot, amennyiben az alábbi követelmények teljesültek, nevezetesen:

–         nem büntetett előéletű és büntetőeljárás nincs folyamatban ellene az állampolgárságról való döntés időpontjában;

–         biztosított a megélhetése és foglalkoztatása Magyarországon;

–         a honosítás nem veszélyeztetheti Magyarország érdekét; és

–         alkotmányos alapismeretekből magyar nyelven sikeres vizsgát tett.