Gyógyszerek forgalomba hozatalának engedélyezése Magyarországon

A gyógyszerek engedélyezése, hatásának ellenőrzése mind az Európai Unióban, mind Magyarországon kiemelt szerepet játszik a közéletben. A lakosság többsége tart a gyógyszerek esetleges mellékhatásától, különösen az új szerek esetén. Mivel jogos elvárás, hogy a gyógyszer elérje célzott hatását és ne károsítsa egészségünket a gyógyszerek törzskönyvezése és forgalomba hozatalának engedélyezése szigorú hatósági ellenőrzési és vizsgálati eljárást követel meg.

Gyógyszer akkor hozható forgalomba, ha forgalomba hozatalát a gyógyszerészeti államigazgatási szerv vagy az Európai Bizottság engedélyezte. Immunológiai gyógyszerek értékelése során az Országos Epidemiológiai Központ szakhatóságként működik közre.

1. A forgalomba hozatal szabályozása

A gyógyszerek törzskönyvezése és forgalomba hozatalának engedélyezése 2001 óta egységes eljárás. A közigazgatási folyamat kérelemre indul, mely során a hatóság először formailag véleményezi a beadott dokumentációt, s csak a formai megfelelőség esetén, tehát a „teljes beadvány” benyújtásával indul az eljárás.

Ezután következik a dokumentáció értékelése, ahol a minőség, hatásosság, biztonság hármas követelmény.

Megfelelés esetén az illetékes hatóság a készítményt nyilvántartásba veszi (törzskönyvi bejegyzés), és államigazgatási határozattal gyógyszerré nyilvánítja (forgalomba hozatali engedély kiadása).

Magyarországon, akárcsak az EGT más tagállamaiban is, a gyógyszerek forgalomba hozatali engedélyezése négyféle módon lehetséges:

 • Kölcsönös elismerési eljárás (Mutual Recognition Procedure/MRP);
 • Decentralizált eljárás (Decentralised Procedure/DCP);
 • Nemzeti eljárás;
 • Centralizált eljárás.

2. Kölcsönös elismerési eljárás (Mutual Recognition Procedure/MRP)
Ezen eljárás lefolytatására olyan készítmény esetében van lehetőség, amely az engedélyezési  eljárás kezdeményezésekor már legalább egy tagországban rendelkezik forgalomba hozatali engedéllyel. Az értékelésre és az engedélyezésre az Országos Gyógyszerészeti Intézet (a továbbiakban: OGYI) jogosult. Közös eljárással több tagországban is lefolytatható.

Magyarország kétféleképpen vehet részt az eljárásban:

  • referens tagállamként (Reference Member State – RMS):

ha a forgalomba hozatali eljárás alapjául szolgáló engedélyt elsőként az OGYI állította ki;

 • érintett tagállamként (Concerned Member State -CMS):

ha a forgalomba hozatali engedélyt az OGYI a többi tagállam illetékes hatóságaival egyszerre bírálja el a referencia állam által már jóváhagyott dokumentáció alapján.

Kölcsönös Elismerési Eljárás, melyben Magyarország referens tagállamként vesz részt:
Az eljárás legfontosabb határidejei, szakaszai a következők:
 • -14. naptól 0. napig: validációs periódus – akkor indul, ha az eljárás megjelenik a CTS-en (a tagországok egymás közötti kommunikációjára szolgáló követő rendszer), a dokumentációt és az RMS (Referens Tagország) által írt Értékelő Jelentést (Assessment Report – AR) megkapták a CMS-ek;
 • 0. nappal indul a folyamat, ha minden CMS (Érintett Tagország) validálta a dokumentációt (ha minden hiányosságot pótolt a kérelmező);
 • 50. napon a CMS-ek megküldik kommentjeiket;
 • 60. napon a kérelmező megküldi a válaszdokumentációt;
 • 75. napon a CMS-ek megküldik kommentjeiket;
 • 80. napig a kérelmező megküldi a válaszdokumentációt;
 • 85. napig a CMS-ek megküldik kommentjeiket;
 • 90. napon az RMS lezárja a folyamatot, ha a CMS-eknek nincs több kommentje – ellenkező esetben CMDh (Coordination for Mutual Recognition and Decentralized Procedure) elé kerül az ügy;
 • amikor a kérelmező benyújtja az OGYI-ba a kísérőiratok magyar fordítását, elindulhat a 30 napos nemzeti fázis.

3. Decentralizált eljárás (Decentralised Procedure/DCP)
Decentralizált eljárásra olyan készítmény esetén kerülhet sor, amely a beadás időpontjában még egyetlen tagországban sem rendelkezik forgalomba hozatali engedéllyel. Az értékelésre és az engedélyezésre az OGYI jogosult. Egyszerre több tagállam illetékes hatósága is eljárhat.

Magyarország kétféleképpen vehet részt az eljárásban:

  • referens tagállamként (Reference Member State – RMS):

ha a forgalomba hozatali kérelem dokumentációját elsőként az OGYI értékeli;

 • érintett tagállamként (Concerned Member State -CMS):

ha az OGYI a többi tagállam illetékes hatóságaival egyszerre bírálja el – a referencia állam által készített értékelő jelentés alapján – a forgalomba hozatali kérelem dokumentációját.

A decentralizált eljárás folyamata, melyben Magyarország referens tagállamként vesz részt:
Az eljárás legfontosabb határidejei, szakaszai a következők:

 • -14. naptól 0. napig: validációs periódus – akkor indul, ha az eljárás megjelenik a CTS-en (a tagországok egymás közötti kommunikációjára szolgáló követő rendszer) és a dokumentáció beérkezett az OGYI-ba;
 • 0. nappal indul az Értékelési fázis I. (ha a dokumentáció teljesen kiegészült);
 • 70. nap: az RMS (Referens Tagország) megküldi az Előzetes Értékelő Jelentést a CMS-eknek (Érintett Tagországoknak);
 • 100. napon a CMS-ek megküldik kommentjeiket az RMS-nek;
 • 105. nap: clock-stop – a folyamat ideiglenesen leáll;
 • Clock-off periódus: a kérelmező összeállítja a válaszdokumentációt;
 • 106. nap: az RMS jelöli ki, ha úgy ítéli meg, hogy a kérelmező által összeállított válaszdokumentáció megfelelő;
 • 120. napon lezárul a folyamat, ha a CMS-eknek nincs több kommentje VAGY, ha nem zárul le a folyamat,
 • 120. nappal indul az Értékelési fázis II., az RMS megküldi a CMS-eknek az Értékelő Jelentés Tervezetet;
 • 145. napon a CMS-ek megküldik kommentjeiket;
 • 150. napon lezárulhat a folyamat, ha a CMS-eknek nincs több kommentje, az RMS elkészíti a Végleges Értékelő Jelentést VAGY, ha nem zárul le a folyamat,
 • a fennmaradó kérdéseket az RMS továbbítja a kérelmezőnek, kérelmező kiegészítő válaszokkal látja el az RMS-t;
 • 180. napig az RMS rövid értékelést készít és továbbítja azt a CMS-eknek;
 • 205. nap a CMS-ek megküldik végső kommentjeiket;
 • 210. napon lezárulhat a folyamat, ha a CMS-eknek nincs több kommentje – ellenkező esetben CMDh (Coordination for Mutual Recognition and Decentralized Procedure) elé kerül az ügy;
 • amikor a kérelmező benyújtja az OGYI-ba a kísérőiratok magyar fordítását, elindulhat a 30 napos nemzeti fázis.

4. Nemzeti eljárás
Nemzeti eljárás esetében a gyógyszer dokumentációjának értékelését az OGYI végzi, a forgalomba hozatali engedély csak Magyarországra érvényes.

Az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról szóló 2005. évi XCV. törvény szabályozza a forgalomba hozatal eljárását.

A forgalomba hozatali engedély az arra hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóság által kiadott, a gyógyszer embergyógyászati célra történő alkalmazhatóságát engedélyező hatósági határozat.

A gyógyszerészeti államigazgatási szerv a gyógyszer forgalomba hozatali engedélyét akkor adja ki, ha annak

 • minősége, mennyiségi összetétele ismert és meghatározott, továbbá
 • terápiás hatásossága klinikailag is bizonyított, valamint
 • előny/kockázat aránya kedvező.

A gyógyszerészeti államigazgatási szerv elutasítja a forgalomba hozatali engedély iránti kérelmet, ha a címke vagy a betegtájékoztató nem felel meg jogszabályok címkére és betegtájékoztatóra vonatkozó rendelkezéseinek.

A forgalomba hozatali eljárás ügyintézési határideje a kérelem benyújtásától számított legfeljebb 210 nap. Forgalomba hozatali engedély csak EGT-megállapodásban részes államban letelepedett kérelmezőnek adható.

A forgalomba hozatali engedély jogosultja az eljárásért és a forgalomba hozatali engedély kiadásáért a külön jogszabályban meghatározottak szerinti igazgatásszolgáltatási díjat, a forgalomba hozatali engedély fenntartásáért évente a külön jogszabály szerinti fenntartási díjat köteles fizetni.

A forgalomba hozatali engedélyezési eljárás során szakmai hatóság értékeli az új szer minőségét, relatív ártalmatlanságát és hatásosságát. Megfelelés esetén pedig a készítményt államigazgatási határozattal gyógyszerré nyilvánítja.

Az eljárás legfontosabb határidejei, szakaszai a következők:
 • 0. nap: a kérelem beérkeztével indul a folyamat;
 • a dokumentáció esetleges hiányosságairól hiánypótlásra felszólító levél megy a kérelmező cégnek – az eljárás határideje ilyenkor nyugszik – az OGYI 15 napot ad a kiegészítő dokumentáció beadási határidejeként – amennyiben a cég nem válaszol a megadott határidőn belül, az OGYI elutasítja a kérelmet;
 • a kiegészítések beérkeztével folytatódik a határidő;
 • 90. nap: az értékelő főosztályok megküldik a beadványt érintő kérdéseket – a cég 15 napos határidőn belül megválaszolja azokat – amennyiben a cég nem válaszol a megadott határidőn belül, az OGYI elutasítja a kérelmet;
 • szükség esetén a cég kérheti a határidő meghosszabbítását, ekkor az eljárási idő ismét nyugszik;
 • a beérkezett válaszdokumentáció alapján az értékelő főosztályok folytatják az értékelést,
 • amennyiben a dokumentáció nem megfelelő, az OGYI elutasítja a kérelmet;
 • 210. nap: forgalomba hozatali engedély kiadása.

5. Centralizált eljárás
Az Európai Unióhoz való csatlakozásunkkal a centralizáltan (központilag) engedélyezett gyógyszerek automatikusan Magyarországra is érvényes forgalomba hozatali engedélyt szereztek.

Az 1995-től alkalmazott centralizált forgalomba hozatali engedélyezés eljárási rendjét a 2309/93 EEC illetve a 93/41/EEC irányelv határozza meg. A biotechnológiai úton készült gyógyszerek, valamint a daganat, illetve AIDS ellenes, továbbá a diabeteszben és neurodegeneratív betegségekben alkalmazott kémiailag új (tehát az EU-n belül még nem engedélyezett) készítmények esetében kötelező ezt az eljárást kérni. Egyéb esetben, amennyiben a készítmény centrális értékeléséhez a feltételek adottak, de centrális értékelése nem lenne kötelező, úgy a gyártó választhat, hogy milyen forgalomba hozatali eljárást kezdeményez.

A centralizált forgalomba hozatali engedély iránti kérelmet közvetlenül a Londonban székelő EMEA-nak (European Medicines Agency) kell benyújtani. Ennek egyik bizottsága, a CHMP (Committee for Medicinal Products for Human Use) – tagállamonként egy képviselő – értékeli a benyújtott dokumentáció alapján a készítmény klinikai alkalmazhatóságát a kockázat/előny mérlegelésével. Az engedélyezés tényéről az Európai Bizottság határoz, amely minden tagállamra kötelező érvényű. A gyógyszer tényleges forgalmazásáról azonban a gyártó maga dönthet.
A forgalomba hozatal iránti kérelmet minden esetben két CHMP-tag, a CHMP elnöke által kijelölt rapporteur illetve co-rapporteur bírálja el. Az értékelők első jelentésüket a folyamat 70. napjáig készítik el. Ekkor az értékelők és a CHMP-tagok hozzászólásai alapján kérdéssor készül, melyet továbbítanak a kérelmezőnek. E kérdéssor megválaszolására 30 nap áll rendelkezésre. (Ám, ha a kérdések megválaszolásához további adatokra van szükség, akkor a kérelmező ennek meghosszabbítását kérheti.) Annak eldöntésére, hogy a válaszdokumentáció megfelelő-e, újabb 20 napot enged meg az eljárásrend. Ezután a rapporteur és co-rapporteur elkészíti végleges értékelő jelentését (Assessment Report-AR), melyet a CHMP jóváhagyása után megküldenek a kérelmezőnek.
Ekkor kezdődik az eljárás ún. döntéshozatali szakasza: az EMEA minden tagállam saját nyelvén megküldi véleményét a mellékletekkel (pl. betegtájékoztató, alkalmazási előírás) együtt az Európai Bizottságnak, amely megvizsgálja jogi szempontból, majd az összes tagállam számára jogerős kötelezően betartandó határozattá formálja. A Bizottságnak 30 napja van arra, hogy a döntéstervezetet elkészítse, amit eljuttat az Emberi Felhasználásra Kerülő Gyógyszerek Állandó Bizottságának (tagállamonként 1 képviselő) véleményezésre. A tagállamoknak 15 és 30 nap áll rendelkezésükre, hogy visszaküldjék nyelvi illetve tudományos, technikai észrevételeiket. Az eljárás folyamán a véleménycsere írásban történik, de ha egy tagország kellően alátámasztott kifogással él, akkor a Bizottság teljes létszámmal összeül és megvitatja azt. Amennyiben a forgalomba hozatal kedvező elbírálás alá esik, sor kerül a végleges határozat kiadására. Erről értesítik a forgalomba hozatali engedély jogosultját és az egyes tagállamokat, végül pedig kihirdetik az Európai Bizottság hivatalos lapjában (Official Journal of the European Communities).
A centralizált forgalomba hozatali engedély 5 évig érvényes, a meghosszabbítást 3 hónappal lejárta előtt kell az EMEA-nál kérelmezni.

6. Az ideiglenes és kivételes forgalomba hozatal

Különös méltánylást érdemlő betegellátási érdekből a gyógyszerészeti államigazgatási szerv a gyártó kérelmére a minőségileg megfelelő és az elvégzett vizsgálatok alapján előnyös terápiás előny/kockázat aránnyal bíró készítményre – a vizsgálatok teljes befejezése előtt, legfeljebb egy év időtartamra – ideiglenes forgalomba hozatali engedélyt adhat ki. A gyógyszerészeti államigazgatási szerv az ideiglenes forgalomba hozatali engedélyben meghatározza a forgalomba hozatali engedély jogosultjának – elsősorban a készítmény biztonságos alkalmazására vonatkozó – jelentési kötelezettségeit. A gyógyszerészeti államigazgatási szerv által előírt feltételeket az engedélyben megszabott rendszerességgel a gyógyszerészeti államigazgatási szervnek be kell jelenteni.

A gyógyszer ideiglenes forgalomba hozatala engedélyezhető bármely olyan kórokozó, toxin, kémiai anyag vagy nukleáris sugárzás feltételezett vagy igazolt terjedésének megakadályozása érdekében, amely az egészségre gyakorolt hatása okán közegészségügyi szempontból kiemelten veszélyes.

A gyógyszerészeti államigazgatási szerv különös méltánylást érdemlő betegellátási érdekből kivételes forgalomba hozatali engedélyt adhat ki, ha a készítménnyel szemben támasztott bizonyos feltételek (terápiás hatásossága, előny/kockázat aránya) nem bizonyíthatók, csak valószínűsíthetők, mert a készítmény klinikai vizsgálatában a betegség előfordulási gyakorisága miatt a szükségesnél kevesebb beteg vonható be.

Készült az Országos Gyógyszerészeti Intézet tájékoztatójának felhasználásával.

http://www.ogyi.hu/forgalomba_hozatal/