Ingatlan adásvétel Magyarországon: a foglaló szabályai

 

Ügyvédi Társulásunk praxisában gyakoriak az ingatlan-adásvételek, amelyekhez kapcsolódoan gyakran több nyelven készítünk okiratokat, a magyar mellett adott esetben angolul, németül, olaszul, spanyolul, oroszul és olaszul is. Az ingatlan-adásvételhez számtalan sajátos jogi kérdés kapcsolódik, amelyek közül az alábbiakban a foglaló intézménye kerül bemutatásra.

A foglalóval kapcsolatos gyakori probléma, hogy annak átadására még a szerződés megkötése előtt, éppen a szerződés későbbi megkötésére vonatkozó akarat kifejezése és biztosítása céljából kerül sor. Ennek megfelelően a már átadott foglalóval kapcsolatos szabályok már nehezen szabályozhatóak a szerződésben, a foglaló elvesztése vagy visszafizetése gyakran a felek szóbeli megállapodása alapján dől el, ugyanakkor ezek a megállapodások nem tudnak az összes lehetőségre kiterjedni.

A magyar Polgári Törvénykönyv a fenti helyzetek elkerülése végett lefekteti a foglaló alkalmazásának alapvető szabályait. Egy átadott pénzösszeg akkor tekinthető foglalónak, ha annak fizetésére a kötelezettségvállalás megerősítéseként kerül sor, és ez a rendeltetés a szerződésből egyértelműen kitűnik.

Ha a szerződést teljesítik, a tartozás a foglaló összegével csökken. Ha a szerződés teljesítése olyan okból hiúsul meg, amelyért egyik fél sem felelős, vagy mindkét fél felelős, a foglaló visszajár.  A teljesítés meghiúsulásáért felelős fél az adott foglalót elveszti, a kapott foglalót kétszeresen köteles visszatéríteni. A foglaló elvesztése vagy kétszeres visszatérítése a szerződésszegés következményei alól nem mentesít. A kötbér és a kártérítés összege a foglaló összegével csökken.

BALÁZS & KOVÁTSITS Ügyvédi Társulás