Lényeges változások a magyar munkajogban 2023. január 01-jétől

Ügyvédi Társulásunk egyik kiemelt szakterülete a munkajog, így számunkra is nagy jelentőséggel bírnak a Munka Törvénykönyvének 2023. január 01-jén hatályba lépett lényeges változásai, amelyek szükségessé tehetik a munkaszerződések felülvizsgálatát vagy éppen a munkáltatói eljárásrendek és szabályzatok hatályosítását. Az alábbiakban a legjelentősebb változások rövid ismertetésével kívánunk segítséget nyújtani az új munkajogi szabályok megismeréséhez.

Uniós irányelv alapján lerövidült a munkaviszony létrejöttéhez kapcsolódó kötelező tájékoztatás határideje, a munkáltatónak a munkaviszony kezdetétől számított hét napon belül kell a munkavállalót tájékoztatnia. Kibővült a tájékoztatás tartalmi köre is, a korábbiak mellett a munkahelyről, a munkaviszony kezdetéről és tartamáról, a munkaviszony megszüntetésével összefüggő szabályokról, a munkaidő-beosztás lehetséges időszakáról (a hét napjai, a napi munkaidő lehetséges kezdő és befejező időpontja), a munkáltató képzési politikájáról, a munkavállaló által igénybe vehető képzésre fordítható idő tartamáról és a munkaviszonnyal kapcsolatos közterheket beszedő hatóságról is tájékoztatni kell idéntől a munkavállalót.

Lényeges változtatásokra került sor a szabadságok körében is. Bekerült a törvénybe a gondozási szabadság, mint új jogintézmény, amely alapján a munkavállaló a súlyos egészségi okból gondozásra szoruló hozzátartozójának, vagy a vele közös háztartásban élő személynek nyújtott személyes gondozás céljából évente legfeljebb öt munkanapra mentesül a munkavégzési kötelezettség alól.

Meghosszabbodott a gyermek születése után igénybe vehető apasági szabadság időtartama is, az eddigi öt napról tíz napra, azonban a szabadság második felére (a 6. naptól kezdődően) csak a távolléti díj 40%-a jár. Bevezetésre került a szülői pótszabadság is, amely alapján a gyermek hároméves koráig összesen negyvennégy nap vehető igénybe, amennyiben a munkaviszony egy éve fennáll.

A felmondási tilalmak kibővültek az újonnan bevezetett szabadságokkal, így a munkáltató nem szüntetheti meg felmondással a munkaviszonyt az apasági, szülői és a gondozási szabadság időtartama alatt.

Változtak a próbaidő kikötésének szabályai is. A határozott idejű munkaviszony meghosszabbítása vagy a határozott idejű munkaviszony megszűnését követő hat hónapon belül a munkaviszony ismételt létesítése esetén azonos vagy hasonló munkakörben történő foglalkoztatás alkalmával próbaidő nem köthető ki. A legfeljebb tizenkét hónapra létesített, határozott időtartamú munkaviszony esetén pedig a próbaidő tartamát arányosan kell megállapítani, így például ha a határozott időtartamú munkaviszony hat hónapig tart, a próbaidő tartama legfeljebb másfél hónap lehet.

 

BALÁZS & KOVÁTSITS Ügyvédi Társulás