Mire figyeljünk, amikor külföldi cégekkel vagy külföldi állampolgárokkal alakítunk közös gazdasági társaságot?

A pénzügyi válság enyhülésével élénkül a vállalkozási kedv, s a cégek, vállalkozók ismét nagyobb számban alakítanak közös gazdasági társaságot külföldi cégekkel, vállalkozókkal Magyarországon és külföldön egyaránt.

Viszonylag kevesen élnek a közös gazdasági társaság megalapítása előtt az úgynevezett szindikátusi szerződés megkötésének lehetőségével. A szindikátusi szerződésben, amely egy magánjogi szerződés, a közös társaságot alakító tagok jogi kötelező erővel meghatározzák az új társaság létrehozásának legfontosabb pénzügyi, jogi elemeit (törzstőke, üzletrészek nagysága, az alapítás időpontja, stb.).

Az alapítás szabályozásánál is fontosabb azonban a létrehozandó gazdasági társaság működtetése legfontosabb kérdéseinek (például: a pénzügyi eredmény felhasználásnak szabályai, új tagok későbbi bevonásának kérdése, a beszállítói kör kialakítása stb.) rögzítése. Nagyon fontos, hogy a szindikátusi szerződés egyértelműen szankciókat határozzon meg arra az esetre, amennyiben valamelyik szerződő fél nem tartaná be a szerződésben foglaltakat.

Tapasztalataink szerint azon vegyesvállalatok tudnak hosszútávon is sikeresen működni, melyek tagjai hosszabb távra is egyértelműen rögzítették a társaság működtetésének szabályait, a tagok közötti együttműködést. A szindikátusi szerződés a már működő társaságok esetében is létrehozható.