Szakvélemény kiadása az építési beruházási szerződések módosításának kezdeményezéséhez

Az építési és közlekedési miniszter 4/2023. (II. 23.) ÉKM rendelete

Az ukrajnai háború következtében fellépő építőanyag-áremelkedések miatt a 13/2023 (I. 24.) Korm. rendelet megteremtette a lehetőséget a Közbeszerzési tv. hatálya alá tartozó építési beruházási szerződések módosításának kezdeményezésére.

Ez a lehetőség ugyanakkor nem minden költségnövekmény tekintetében áll fent. Azok a költségek ugyanis, amelyekkel az ajánlattevőnek a szerződés megkötésekor számolnia kellett, az ajánlattevő rendes üzleti kockázatának körébe tartoznak és nem érvényesíthetőek. Arról, hogy mely építőanyagok és termékekre vonatkozóan, valamint milyen mértékben tartozik a költségnövekmény a rendes üzleti kockázat körébe, az építési és közlekedési miniszter ad szakvéleményt, a megkötött szerződés sajátosságainak figyelembevételével.

A 4/2023 (II. 23.) ÉKM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) tartalmazza az áremelkedéssel érintett építőanyagok és termékek listáját a szakvélemény kiadásának szabályait.

A szakvélemény kiadását a nyertes ajánlattevőnek a szerződés módosítására irányuló kezdeményezés beadásával együtt kell kérelmezni a Rendeletben megjelölt formanyomtatványon. A kérelmet elektronikusan, az építési és közlekedési miniszter elektronikus postacímére elküldve kell beadni. Hiányos kérelem esetén 5 munkanapon belül hiánypótlás tehető.

Amennyiben a két rendeletben meghatározott összes feltétel teljesül, a miniszter a szakvéleményt a megkeresett szerv adatközlését – a szakértői vélemény beszerzése esetén a szakértői vélemény rendelkezésre állását – követő 30 napon belül adja ki.

BALÁZS & KOVÁTSITS Ügyvédi Társulás