Változások a közbeszerzési törvényben

A Magyar Közlönynek a 2012. év utolsó napjaiban megjelent lapszámaiban foglalt több törvénymódosítás is érintette a Közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvényt (Kbt.).

Így többek között az egyes törvényeknek a központi költségvetésről szóló törvény megalapozásával összefüggő, valamint egyéb célú módosításáról szóló 2012. évi CCVIII.., az egyes igazságügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2012. évi CCXI., és az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az erőfeszítés-megosztási határozat végrehajtásában történő részvételről szóló 2012. évi CCXVII. törvények 2013. január 01-jei hatállyal módosították a Kbt.-t. A módosítások egy része csupán technikai vagy magyarázó jellegű, azonban külön kiemelnénk azon módosítást, miszerint a közszolgáltatók fogalma bővült, azaz a 2013. január 01-jétől hatályos Kbt. nemcsak azon szervezeteket tekinti közszolgáltatónak, amelyek közszolgáltatói tevékenységet végeznek, hanem azokat is, amelyeket ilyen tevékenység folytatása céljából hoztak létre. Ennek megfelelően az ajánlatkérő szerződése akkor is közszolgáltatói szerződésnek minősül, ha az ajánlatkérő a közszolgáltatói tevékenységét ténylegesen még nem kezdte meg, de az adott szerződés a közszolgáltatói tevékenység előkészítésének, megkezdésének vagy folytatásának biztosítása céljából szükséges. A Kbt. azon változására hívnánk még fel a figyelmet, miszerint a támogatásra irányuló igény el nem fogadására, vagy az igényeltnél kisebb összegben történő elfogadására ezentúl az ajánlatkérő nemcsak mint a szerződés megkötésére vagy teljesítésére képtelenné válása okaként hivatkozhat, hanem az ajánlatkérő jogosult a támogatási szerződés megkötését vagy meghatározott összegben történő megkötését a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés hatályba lépését felfüggesztő feltételként is kikötni.

Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény a 2012-ben alkalmazott értékhatárokkal megegyezően állapította meg a nemzeti közbeszerzési értékhatárokat és az euróban meghatározott uniós értékhatárokat. A Közbeszerzési Hatóság várhatóan még januárban közzéteszi – az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett árfolyam figyelembevételével – az uniós értékhatárok forintban meghatározott összegét a Közbeszerzési Értesítőben.

A Kbt. még az idei évben újabb változások elé néz, mely változások 2013 júliusában lépnek hatályba, és mely változásokról egy újabb cikkünkben fogjuk Önöket tájékoztatni.